I dzień - 21 kwietnia 2018 r. (sobota)

 

Sztafetowe Mistrzostwa Crossu Straceńców

GODZINA

WYDARZENIE

09:00 -  10:30

BIURO ZAWODÓW (Tor motocrossu) w oznaczonym namiocie na terenie zawodów. Odbiór pakietów startowych oraz weryfikacja zawodników i zespołów (6 osób) Sztafetowych Mistrzostw Cross Straceńców spoza powiatu głogowskiego.

11:00

Obowiązkowa odprawa techniczna wszystkich uczestników sztafet i ich opiekunów - strefa startowa (prezentacja zasad zmian między zawodnikami i zasad współzawodnictwa).

11:30

Start sztafet (rocznik szkół podstawowych, uczniowie szkół specjalnych do lat 16-Integracja). Dystans: 6 x 600 m

12:15

Start sztafet (rocznik szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół specjalnych powyżej lat 16–Integracja+)  Dystans: 6 x 800 m

13:00

Start sztafet (rocznik szkół ponadgimnazjalnych)
oraz dowolnie zorganizowanych grup bez limitu wiekowego
Dystans: 6 x 1000 m

14:00

Dekoracja zwycięzców Sztafetowych Mistrzostw Crossu Straceńców

 

II dzień - 22 kwietnia 2018

(niedziela)

Bieg Małego Straceńca

VIII CROSS Straceńców

09:00 – 11:00

BIURO ZAWODÓW (Tor motocrossu) w oznaczonym namiocie na terenie zawodów. Odbiór pakietów startowych oraz weryfikacja zawodników spoza powiatu głogowskiego.

11:30

Start Bieg Małego Straceńca – Maszerujesz, Kibicujesz !

12:00

Starty Falowe co 20 minut
1. bieg złoty 21.195 m – start 1200
2. bieg srebrny 14.000 m – start 1220
3. bieg miedziowy 7.000 m – start 1240

Każdy uczestnik zobowiązany jest do startu w wyznaczonej przez Organizatora fali. Samowolna zmiana godziny startu będzie karana dyskwalifikacją.

Organizator ustanowił limit czasu.  O godz. 15.00 zawody zostaną zamknięte a zawodnicy zobowiązani zostaną do zejścia z trasy Crossu Straceńców.

Warunkiem klasyfikacji na krótszym dystansie (14 km lub 7 km) jest ukończenie wymaganej ilości pętli dla danego dystansu.

Wyniki nieoficjalne umieszczone zostaną na tablicy informacyjnej przez 1h od zamieszczenia.

około 16:00

Dekoracja zwycięzców


Pomiar czasu wszystkich biegów zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów, które będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietem startowym.

W razie awarii systemu ostateczna decyzja odnośnie wyników należy do organizatora.